PRIJEDOR  065 586 469                   BANJA LUKA 065 222 555      

Reference

U toku svog dugogodišnjeg rada, Centar za učenje stranih jezika „New Academy“ je ostvario uspješnu saradnju sa brojnim poslovnim subjektima, kao što su:

 • ArcelotMittal d.o.o., Mira a.d.
 • Bolnica „Dr Mladen Stojanović“
 • Dom zdravlja
 • Gradska uprava
 • Osnovni sud
 • Centar javne bezbjednosti
 • Dom za penzionere i stara lica
 • Dom za lica sa invaliditetom
 • Centar dizel motora
 • Zanatska radnja „Delfin“
 • Spomen područje „Donja Gradina“
 • Man-Commerc d.o.o.
 • Carlos Signs d.o.o.
 • Wolf Bikes d.o.o.
 • Kanko d.o.o.
 • Ivančica d.o.o.
 • PREDA-PD
 • UG „Nansen dijalog centar“
 • Centar za dijalizu.