Polaznici Centra “New Academy” na izletu u Beču

Polaznici Centra “New Academy” na izletu u Beču

U Centru za učenje stranih jezika “New Academy” su 10. i 17.04.2016. godine održane edukativno – jezičke radionice za polaznike njemačkog jezika “Reisen nach Deutschland”. Učesnicima su kroz različite aktivnosti, kao što su prezentacije, video zapisi, dijalozi predstavljene različite situacije sa akcentom na usvajanju vokabulara, a polaznici su aktivno učestvovali kroz simulacije nekih od realnih situacija, a time su razvijali komunikacijske vještine vezano za njemački jezik. 

Leave a Reply

×
×

Cart