Centar za učenje stranih jezika „New Academy“ nudi kurseve engleskog, njemačkog i italijanskog jezika za odrasle. Kursevi stranih jezika za odrasle baziraju se na primjeni jezika u svakodnevnim situacijama uz nastavne jedinice koje su prilagođene vašem nivou znanja.

Uz pomoć stručnosti naših predavača možete steći novo i obnoviti prethodno znanje stranog jezika uz najsavremenije metode učenja. Stalna interakcija na času simulira svakodnevne situacije, a usavršavaju se sve četiri jezičke vještine (pisanje, čitanje, slušanje i usmeno izražavanje).

Posebna pažnja se posvećuje konverzacijskim vježbama na kojima se razvija vještina „govora“ od samih početaka učenja do naprednih nivoa.

Interesantni programi, interaktivne vježbe, rad u paru i manjim grupama, upotreba tehnologije, različiti rekviziti i didaktičke igre, dodatni materijali, kao i simulacije realnih situacija doprinose boljem usvajanju stranih jezika.

Kursevi u našem Centru održavaju se u grupama od 8 do 12 polaznika i jedan kompletan stepen se završava u periodu od 3,5 mjeseca. Tokom trajanja kursa vrši se redovna procjena znanja polaznika, a po završetku kursa polaznici pristupaju završnom ispitu.

Svi kursevi za odrasle u Centru “New Academy” usaglašeni su sa Zajedničkim Evropskim Portofoliom za strane jezike (A1, A2, B1, B2, C1, C2).

Kursevi za odrasle
×
×

Cart