Naši najmlađi polaznici

Centar za učenje stranih jezika „New Academy“ nudi kurseve engleskog i njemačkog jezika za djecu. Nastava se organizuje u četiri različite starosne grupe, odnosno za djecu predškolskog uzrasta, mlađe osnovce, starije osnovce i srednjoškolce.

CentarNew Academy organizuje kurseve engleskog i njemačkog jezika za djecu uzrasta od 4 do 14 godina.

U radu se koriste najsavremenije metode i nastavna sredstva renomiranih engleskih i njemačkih izdavača za djecu i tinejdžere.

Nastavu izvode predavači koji su specijalizovani za rad sa djecom, koji se dodatno usavršavaju na stručnim seminarima i primjenjuju novitete u metodologiji podučavanja stranih jezika.

Časovi engleskog i njemačkog jezika su dinamični, kreativni, bogati kvalitetnim nastavnim sadržajima i prilagođeni uzrastu i interesovanju djece. Djeca na adekvatan način usvajaju sve četiri jezičke vještine: čitanje, pisanje, slušanje i usmeno izražavanje.

Interesantni programi, interaktivne vježbe, rad u paru i manjim grupama, upotreba tehnologije, različiti rekviziti i didaktičke igre, kao i dodatni materijali doprinose boljem usvajanju engleskog i njemačkog jezika.

Kursevi za djecu u našem Centru se održavaju u grupama od 8 do 12 polaznika, a zavisno od uzrasta djece, kurs traje jedan ili dva semestra.

 

×
×

Cart