Jezička radionica za poslovni engleski

Jezička radionica za poslovni engleski

U Centru za učenje stranih jezika “New Academy” je 15.04.2018. godine održana jezička radionica za polaznike engleskog jezika pod nazivom “Business English 1”. Učesnicima radionice su kroz različite aktivnosti, kao što su prezentacije, dijalozi, video zapisi i igrice predstavljene mnogobrojne situacije sa akcentom na usvajanju poslovne terminologije.
Radionica je realizovana tako da su učesnici, pored usvajanja novog vokabulara, aktivno učestvovali kroz simulacije nekih od realnih situacija, a time su razvijali komunikacijske vještine vezano za engleski jezik.

×
×

Cart