Jezička radionica “Speisen und Getränke”

Jezička radionica “Speisen und Getränke”

U Centru za učenje stranih jezika “New Academy” je 05.11.2017. godine održana i edukativno – jezička radionica “Speisen und Getränke” za polaznike njemačkog jezika. Učesnicima su kroz različite aktivnosti, kao što su prezentacije i video zapisi, predstavljene različite situacije sa akcentom na usvajanju vokabulara na temu radionice. Učesnici su aktivno učestvovali kroz simulacije nekih od realnih situacija i tako su razvijali komunikacijske vještine vezano za njemački jezik.

×
×

Cart