Jezička radionica “Speisen und Getränke”

Jezička radionica “Speisen und Getränke”

U Centru za učenje stranih jezika “New Academy” je 29.04.2018. godine održana i edukativno – jezička radionica “Speisen und Getränke” za polaznike njemačkog jezika početnog nivoa. Učesnicima su kroz različite aktivnosti, kao što su prezentacije i video zapisi, predstavljene različite situacije sa akcentom na usvajanju vokabulara na temu radionice. Učesnici su aktivno učestvovali kroz simulacije nekih od realnih situacija i tako su razvijali komunikacijske vještine vezano za njemački jezik.

×
×

Cart