Edukativno-jezička radionica za zdravstvene radnike

Edukativno-jezička radionica za zdravstvene radnike

U Centru za učenje stranih jezika “New Academy” su 13. i 20.03.2016. godine održane jezičke radionice za zdravstvene radnike pod nazivom “Der Alltag im Krankenhaus”. Učesnicima radionica su kroz različite aktivnosti, kao što su prezentacije, dijalozi, video zapisi i igrice predstavljene mnogobrojne situacije sa akcentom na usvajanju medicinske terminologije.
Radionice su realizovane tako što su učesnici, pored usvajanja novog vokabulara, aktivno učestvovali kroz simulacije nekih od realnih situacija, a time su razvijali komunikacijske vještine vezano za njemački jezik.

Leave a Reply

×
×

Cart