Edukativno-jezička radionica za engleski jezik

Edukativno-jezička radionica za engleski jezik

U Centru za učenje stranih jezika “New Academy” je 27.03.2016. godine održana edukativno – jezička radionica za polaznike engleskog jezika “Easy travel”.

Učesnicima su kroz različite aktivnosti, kao što su prezentacije, video zapisi, dijalozi predstavljene različite situacije sa akcentom na usvajanju vokabulara. Učesnici su aktivno učestvovali kroz simulacije nekih od realnih situacija, a time su razvijali komunikacijske vještine vezano za engleski jezik.

Leave a Reply

×
×

Cart