Jezička radionica za zdravstvene radnike “Das Krankenhaus”

Jezička radionica za zdravstvene radnike “Das Krankenhaus”

U Centru za učenje stranih jezika “New Academy” je 25.03.2018. godine održana jezička radionica za zdravstvene radnike pod nazivom “Das Krankenhaus”. Učesnicima radionice su kroz različite aktivnosti, kao što su prezentacije, dijalozi, video zapisi i igrice predstavljene mnogobrojne situacije sa akcentom na usvajanju medicinske terminologije.
Radionica je realizovana tako što su učesnici, pored usvajanja novog vokabulara, aktivno učestvovali kroz simulacije nekih od realnih situacija, a time su razvijali komunikacijske vještine vezano za njemački jezik.

×
×

Cart