Konverzacijski kursevi stranih jezika imaju za cilj aktivnu upotrebu engleskog, njemačkog ili italijanskog jezika u svakodnevnim situacijama. Individualni kursevi stranih jezika su prilagođeni onim polaznicima koji žele da veoma brzo napreduju u učenju stranog jezika i da učenje jezika usklade sa ostalim obavezama koje imaju. Kursevi njemačkog jezika za zdravstvene radnike namijenjeni su  svim zdravstvenim radnicima koji planiraju da svoje poslove obavljaju u zemljama Njemačkog govornog područija . Kursevi poslovnog engleskog jezika omogućavaju polaznicima korišćenje engleskog jezika u svakodnevnim poslovnim situacijama.

Kursevi njemačkog jezika za zdravstvene radnike
×
×

Cart