PRIJEDOR  065 586 469                   BANJA LUKA 065 222 555      
10
new academy 2014-5ab
new academy 2014-78a
1 (1)
new academy 2014-14a
new academy 2014-52a

SPECIJALIZOVANI KURSEVI

Pored opštih kurseva engleskog, njemačkog i italijanskog jezika, Centar za učenje stranih jezika „New Academy“ u svojoj ponudi ima i specijalizovane kurseve stranih jezika: konverzacijski, individualni, njemački za zdravstene radnike i poslovni engleski.

Konverzacijski kursevi stranih jezika imaju za cilj aktivnu upotrebu engleskog, njemačkog ili italijanskog jezika u svakodnevnim situacijama. Individualni kursevi stranih jezika su prilagođeni onim polaznicima koji žele da veoma brzo napreduju u učenju stranog jezika i da učenje jezika usklade sa ostalim obavezama koje imaju. Kursevi njemačkog jezika za zdravstvene radnike namijenjeni su doktorima, ljekarima, stomatolozima, medicinskim sestrama i ostalim zdravstvenim radnicima koji žele da rade u Njemačkoj, kao i u ostalim zemljama njemačkog govornog područja. Kursevi poslovnog engleskog jezika omogućavaju polaznicima korišćenje engleskog jezika u svakodnevnim poslovnim situacijama.