Kursevi poslovnog engleskog jezika omogućavaju polaznicima korišćenje engleskog jezika u svakodnevnim poslovnim situacijama. Polaznici se osposobljavaju za pismenu poslovnu korespodenciju i aktivno učestvovanje na poslovnim sastancima i konferencijama uz korištenje terminologije vezane za savremeno poslovanje.

Kursevi poslovnog engleskog jezika su intenzivni, dinamični, praktični i zasnovani na konverzaciji, a polaznici se osposobljavaju da koriste vokabular i termine shodno situacijama u kojima se nalaze i oblasti u okviru koje se vodi konverzacija. U izvođenju nastave se koriste savremene nastavne metode, audio i vizuelni materijali prilagođeni određenoj profesiji.

Imajući u vid značaj engleskog jezika u poslovnom svijetu, Centar za učenje stranih jezika „New Academy“ nudi individualne, tako i kurseve poslovnog engleskog jezika za preduzeća.

×
×

Cart