Naš princip rada utemeljen je na zabavnom učenju, a kroz dobru atmosferu tokom časova polaznici se podstiču na rad i učenje. Od samih početaka svog rada Centar za učenje stranih jezika “New Academy” radi na unapređenju izvođenja nastave.Unapređenje rada se ogleda i kroz uvođenje tehnologije u učenju stranog jezika, odnosno računara, fono laboratorije, projektora, kao i interesantnih interaktivnih programa. Tokom kursa, poseban akcenat se stavlja na konverzaciju, odnosno razvijanje “govora” od samih početaka učenja do naprednih nivoa. Polaznici tokom kursa dobijaju i strana imena, a zavisno od jezika koji izučavaju. Centar za učenje stranih jezika “New Academy” je svoju ponudu prilagodio svim uzrastima i upravo iz tog razloga, naši polaznici ostvaruju odlične rezultate u razvijanju svih jezičkih vještina nezavisno od godina starosti. U našem Centru akcenat se stavlja upravo na razvijanje sposobnosti i vještina komunikacije, bez obzira da li se radi o početnom, srednjem ili naprednom nivou, jer osnovni cilj na svim nivoima učenja jeste da se određeni jezik što prije progovori.Časovi u našem Centru su veoma dinamični i prisutna je stalna interakcija između predavača i polaznika, bez obzira da li se radi o učenju gramatike, novog vokabulara ili pripremama za polaganje nekog od međunarodno priznatih ispita. Interesantni programi, interaktivne vježbe, rad u paru i manjim grupama, upotreba tehnologije, različiti rekviziti i didaktičke igre, dodatni materijali, kao i simulacije realnih situacija doprinose boljem usvajanju stranih jezika.

Svi kursevi u Centru “New Academy” usaglašeni su sa Zajedničkim Evropskim Portofoliom za strane jezike (A1, A2, B1, B2, C1, C2).

×
×

Cart