Prepoznajući rano učenje stranih jezika kao jedan od prioritetnih zadataka školovanja, Centar za učenje stranih jezika “New Academy” organizuje kurseve engleskog i njemačkog jezika, namijenjene djeci predškolskog uzrasta od 4 do 6 godina, koja u prijatnoj i veseloj atmosferi, kroz igru, pjesmu, recitaciju i glumu, usvajaju strani jezik na lak, spontan i potpuno prirodan način.

Kursevi engleskog i njemačkog jezika za najmlađe su tako koncipirani da pored usvajanja stranog jezika, podstiču: maštovitost i kreativnost, dječiju radoznalost, socijalizaciju djece i razvoj različitih talenata. 

Časovi za djecu predškolskog uzrasta su dinamični, kreativni i bogati kvalitetnim nastavnim sadržajima. Pažljivo odabrani programi su u potpunosti prilagođeni uzrastu i potrebama djece. U svim aktivnostima djeca aktivno učestvuju i kroz igru, pjesmu, ples, crtanje, bojenje i druge djeci zanimljive aktivnosti usvajaju engleski ili njemački jezik.Tokom trajanja kursa predavači redovno prate napredak svakog djeteta, a poželjno je da i roditelji aktivno učestvuju u procesu usvajanja stranog jezika kroz puštanje muzike i emisija na stranom jeziku prilagođenih dječijem uzrastu.

Kurs za djecu predškolskog uzrasta traje dva semestra, nastava se održava vikendom u prijepodnevnim terminima, a časovi traju 90 minuta.

×
×

Cart