Centar za učenje stranih jezika “New Academy” organizuje kurseve engleskog i njemačkog jezika za mlađe osnovce. Nastava se organizuje u pet starosnih grupa, zavisno od uzrasta i nivoa znanja polaznika (I, II, III, IV i V razred). Kursevi su usaglašeni sa programom osnovnoškolskog obrazovanja, a nastavu izvode predavači koji su specijalizovani za rad sa djecom ovog uzrasta primjenjujući novitete u metodologiji podučavanja stranih jezika.

Časovi engleskog i njemačkog jezika za mlađe osnovce su dinamični, kreativni, bogati kvalitetnim nastavnim sadržajima i prilagođeni uzrastu i interesovanju djece. Djeca na adekvatan način usvajaju sve četiri jezičke vještine: čitanje, pisanje, slušanje i usmeno izražavanje, a osnovni cilj kurseva za mlađe osnovce je poboljšanje ocjena u redovnoj školi.

Interesantni programi, interaktivne vježbe, rad u paru i manjim grupama, upotreba tehnologije, različiti rekviziti i didaktičke igre, kao i dodatni materijali doprinose boljem usvajanju engleskog i njemačkog jezika.

Časovi su dinamični, interaktivni i tematski zanimljivi, a mnogo vježbe, interaktivnih igara, kao i upotreba različitih audio i video materijala u nastavi, siguran su put ka uspješnom i brzom napretku u učenju stranog jezika.

Kursevi za mlađe osnovce u našem Centru se održavaju u grupama od 8 do 12 polaznika, a zavisno od uzrasta djece, kurs traje jedan ili dva semestra. Tokom trajanja kursa vrši se redovna procjena znanja polaznika, a po završetku kursa polaznici pristupaju završnom ispitu.

×
×

Cart