Konverzacijski kursevi stranih jezika imaju za cilj aktivnu upotrebu engleskog, njemačkog ili italijanskog jezika u svakodnevnim situacijama.  Ovi kursevi su osmišljeni tako da poboljšaju sposobnost komunikacije polaznika, kako u neformalnim, tako i formalnim situacijama. U toku izvođenja nastave polaznici imaju priliku da usavrše stečeno znanje kroz stalnu komunikaciju na stranom jeziku. Kroz interakciju i konstantni praktični rad,  polaznici uvježbavaju i poboljšavaju svoj izgovor, šire vokabular, stiču potrebno samopuzdanje. Dijalozi, debate i diskusije na različite korisne i interesantne teme, prilagođene potrebama i nivou znanja polaznika, naučiće polaznike da pasivno znanje pretvore u aktivnu komunikaciju.

Konverzacijski kursevi namijenjeni su onima koji žele da dodatno usavrše svoje konverzacijske vještine i koji ne žele da zapostave naučeno.Interaktivni pristup podrazumijeva aktivno učešće svakog polaznika, a u radu koristimo udžbenike, brojne dodatne materijale, audio i vizuelna sredstva i vježbe koji polaznicima pomažu u usvajanju i unapređenju konverzacijskih vještina.

Konverzacijski kursevi se pohađaju se jednom sedmično po 120 minuta u večernjim terminima. U ponudi konverzacijski kursevi engleskog, njemačkog i italijanskog jezika svih nivoa od A1 do C2. Upis na konverzacijske kurseve u jesenjem semestru po akcijskim cijenama.

 

×
×

Cart