Ulica Muharema Suljanovića bb

79101 Prijedor

Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

TELEFON:+387 65 586 469

EMAIL:new_academy@yahoo.com

Kralja Petra I Karađorđevića 83
78 000 Banja Luka
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
TELEFON: +387 65 222 555
EMAIL: new_academy@yahoo.com

 

×
×

Cart