Centar za učenje stranih jezika „New Academy“ organizuje tematske jezičke radionice za engleski, njemački i italijanski jezik. Jezičke radionice obuhvataju opšte radionice sa svakodnevnom tematikom, radionice za zdravstvene radnike, kao i radionice za djecu i tinejdžere.

Na radionicima se koriste dodatni materijali i didaktičke, kreativne i interaktivne igrice koji doprinose da rad bude interesantniji i da se uči lakše i jednostavnije. Jezičke radionice namijenjene su svima koji imaju određeno predznanje iz stranog jezika i žele da ga usavrše i aktivno upotrijebe. Atmosfera na  radionicama je opuštena, a termini održavanja i tema svake radionice se utvrđuju na osnovu potreba naših polaznika. Cilj svake radionice je usavršavanje postojećeg znanja polaznika, a najviše pažnje se posvećuje konverzaciji uz obnavljanje i proširenje vokabulara.

Učesnicima radionica se kroz brojne aktivnosti, kao što su prezentacije, video zapisi, dijalozi i dodatni materijali predstavljaju različite situacije sa akcentom na usvajanju vokabulara. Polaznici na radionicama aktivno učestvuju kroz simulacije nekih od realnih situacija, a time razvijaju komunikacijske vještine vezano za strani jezik koji pohađaju.

 

Jezička radionica za naše najmlađe članove
×
×

Cart