Individalni kursevi stranih jezika organizuju se za sve jezike u ponudi Centra za učenja stranih jezika „New Academy“, odnosno za engleski, njemački i italijanski. Individualni kursevi organizuju se za polaznike svih starosnih doba i svih nivoa znanja. Ulaznim testiranjem određuje se nivo predznanja stranog jezika, a na osnovu usmenog intervjua utvrđuju se specifične potrebe svakog polaznika.

Individualni kursevi stranih jezika su prilagođeni onim polaznicima koji žele da veoma brzo napreduju u učenju stranog jezika i da učenje jezika usklade sa ostalim obavezama koje imaju.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]U izvođenju individualne nastave stranih jezika, Centar za učenje stranih jezika „New Academy“ primjenjuje najsavremenije metode učenja stranih jezika propisane normama i opštom skalom Savjeta Evrope, bazirajući metode učenja na komunikativnom pristupu, koji polaznike kurseva usmjerava da sva svoja znanja koriste prije svega pri usmenom izražavanju. Da bi proces učenja stranog jezika bio potpun, razvijaju se i ostale jezičke vještine: čitanje, pisanje i razumevanje.

Velika prednost individualnih kurseva je potpuno prilagođavanje nastavnog plana pojedinačnom polazniku, jer se nastava se održava tipa „1 na 1”vi i vaš profesor. Upis na individualne kurseve se vrši tokom cijele kalendarske godine, a termini i trajanje nastave se određuju u dogovoru sa polaznikom.

×
×

Cart