New Academy je Centar za učenje stranih jezika koji se bavi podučavanjem engleskog, njemačkog i italijanskog jezika.Kursevi se organizuju za sve nivoe, od početnih do naprednih, kao i za sve uzraste, odnosno djecu predškolskog uzrasta, djecu osnovnih i srednjih škola, kao i za odrasle. Centar je počeo sa radom 2004. godine, a naš osnovni cilj je da svojim polaznicima pružimo najsavremeniji način učenja i usvajanja stranih jezika prilagođen evropskim standardima (A1, A2, B1, B2, C1, C2). Kvalitet našeg rada se u primjeni savremenih nastavnih metoda, odličnoj opremljenosti, upotrebi tehnologije u nastavi i nastavnim sredstvima evropskih izdavača.Centar za učenje stranih jezika “New Academy” nudi:

OPŠTE I SPECIJALIZOVANE:

Opšte i specijalizovane kurseve Engleskog, Njemačkog i Italijanskog jezika.

PRIPREMNE KURSEVE:

Pripremne kurseve za polaganje međunarodno priznatih ispita

KURSEVE ZA PREDUZEĆA:

-Organizujemo kurseve za potrebe vašeg preduzeća

INDIVIDUALNE KURSEVE :

-Individualne kurseve pisanja i konverzacije.

Nastavu izvode iskusni profesori, koji uz maksimalan angažman, pomažu u usvajanju i usavršavanju sve četiri jezičke vještine, odnosno slušanje, čitanje, pisanje i konverzacija. Posebna pažnja se posvećuje konverzacijskim vježbama na kojima se razvija vještina „govora“ od samih početaka učenja do naprednih nivoa. Kreiranjem realnih situacija u učionici stvaraju se uslovi da se jezik usvaja na potpuno spontan i prirodan način, a kroz konstantnu interakciju i komunikaciju.

Kursevi u našem Centru održavaju se u grupama od 8 do 12 polaznika i jedan kompletan stepen se završava u periodu od 3,5 mjeseca.Tokom trajanja kursa vrši se redovna procjena znanja polaznika, a po završetku kursa polaznici pristupaju završnom ispitu.

 
×
×

Cart